Инструкция за записване в регата “Cor Caroli" 2021 тук 

1. Попълнете формуляр за записване в регата “Cor Caroli" 2021 тук

2. Изпратете копие от застраховките на следния ел. адрес: [email protected]

3. Попълнете контролна карта за оборудването и представете подписания екземпляр на инспекторите от техническата комисия по време на инспекцията.

4. Заплатете таксата за участие – 10 лева за всеки член от екипажа, по банков път или в брой в регатния офис на 11 и 12 август.

Банка: Банка ДСК АД

BIC: STSABGSF

IBAN: BG98 STSA 9300 1527 173213

В основание за плащане да бъде посочено името на яхтата

5. За потвърждаване на регистрацията и получаване на регатни материали и инструкции шкиперите на яхтите следва да се явят лично в регатния офис на 11 или 12 август.