Заменете таблицата след схемата на състезателното разстояние със
следната:

Гонки „Срещу и по вятъра“ с отместен знак и финиширане по вятъра
Сигнал Ред на заобикаляне на знаците
LA1 Старт – 1 – 1a – Финал
LA2 Старт – 1 – 1a – 2s/2p – 1 – 1a – Финал
LA3 Старт – 1 – 1a – 2s/2p – 1 – 1a – 2s/2p – 1 – 1a – Финал