ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО

УС на Фондация „Кор Кароли“ Управителният съвет на Фондация „Кор Кароли“, Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 11(1), т. 12 на Устава на Фондацията и с решение от заседание на УС на Фондацията, проведено на 10.01.2018 г., свиква редовно Общо Read More

program-2018

Програма 2018 Бургас – Созопол – Св. Влас – Варна

Публикуваната програма за регата „Кор Кароли” 2018 не е окончателна и може да претърпи промени преди срока за публикуване на Обявата за регата и Състезателните инструкции. 11 Август, събота 10.00 – 20.00 Регистрация в Регатния офис в Бургас 13.00 Про-Ам Read More