Протоколи от Управителен съвет 2019 г.

Протокол от УС
31.1.2019 г.

Протокол от УС
19.2.2019 г.

Протокол от УС
11.3.2019 г.

Протоколи от Управителен съвет 2018 г.

Протокол от УС
3.12.2018 г.

Протокол от УС
28.9.2018 г.

Протокол от УС
3.8.2018 г.

Протокол от УС
26.7.2018 г.

Протокол от УС
4.5.2018 г.

Протокол от УС
12.4.2018 г.

Протокол от УС
27.3.2018 г.

Протокол от УС
9.3.2018 г.

Протокол от УС
21.2.2018 г.

Протокол от УС
10.1.2018 г.

Протоколи от Управителен съвет 2017 г.

Протокол от УС
31.1.2017 г.

Протокол от УС
21.3.2017 г.

Протокол от УС
28.3.2017 г.

Протокол от УС
24.4.2017 г.

Протокол от УС
14.9.2017 г.

Протокол от УС
5.10.2017 г.

Протокол от УС
2.11.2017 г.